(VZOR)

REKLAMAČNÝ FORMULÁR


predávajúceho PROTECHNIK s.r.o. so sídlom Továrenská 27, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 45951136 a zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 27992/N a kontaktným emailom protechnik@protechnik.sk

Meno a priezvisko: ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

alebo

Obchodné meno : ......................................................................................................

Sídlo/Miesto podnikania: ......................................................................................................

IČO: ......................................................................................................

Zápis: ......................................................................................................

Zastúpenie: ......................................................................................................

DIČ/IČ DPH: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „podnikateľ")

týmto u predávajúceho PROTECHNIK s.r.o., prevádzka Továrenská 27, 953 01 Zlaté Moravce, reklamujem nižšie uvedený tovar s uvedeným popisom vád.

Číslo objednávky alebo faktúry: ...............................................................................

Dátum objednania: ...............................................................................

Dátum prevzatia tovaru: ...............................................................................

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

....................................................................................................................................................................

Popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

....................................................................................................................................................................

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie - vrátenie kúpnej ceny:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

Prílohy:........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

V ..................................., dňa ..................., podpis ..........................

 

VYPLNENÝ A PODPÍSANÝ REKLAMAČNÝ FORMULÁR MÔŽETE DORUČIŤ BUĎ V TLAČENEJ PODOBE SPOLU S REKLAMOVANÝM TOVAROM ALEBO HO MÔŽETE ZASLAŤ NA EMAIL info@prohunter.sk

Prihlásenie

Kvôli lepšiemu nákupnému zážitku, naša webová stránka používa cookies. Viac o používaní cookies a ako zmeniť nastavenia, môžete zistiť TU